Zawiadomienie o wyniku przetargu

2015.07.22 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa ul.Podgórnej w Plewiskach"

Komorniki, dnia 22.07.2015 r.

IK.271.2.7.2015                                                   

     

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: Budowa ul.Podgórnej w Plewiskach prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez:  Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki, ul.Młyńska 56,  62-052 Komorniki.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.   CAŁUS  Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Boruja Nowa 47B, 64-300  Nowy Tomyśl

Oferta otrzymała 78,84 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 88,84 pkt

 

2.  Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

ul.Młyńska 56,  62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 90,00 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 100 pkt

 

3. Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska

ul.Północna 16, 62-050 Rogalinek

Oferta otrzymała 77,30 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 87,30 pkt

 

4.  Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

ul.Ks.Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała 74,20 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 84,20 pkt

 

5.  PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81c  , 63-820 Piaski

Oferta otrzymała 87,40 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 97,40 pkt

 

6.  Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

ul.Dukielska 12, 60-476 Poznań

Oferta otrzymała 76,67 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 86,67 pkt

 

7.  INFRAKOM Sp. z o.o.

ul.F.Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

Oferta otrzymała 75,85 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 85,85 pkt

 

8.  TEIA BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

ul.Grunwaldzka 515C, 62-064 Plewiska

Oferta otrzymała 86,94 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 96,94 pkt

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 2  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w  łącznym zestawieniu kryteriów:  cena + gwarancja .

 

 

                                                                                                   Z-ca Wójta  Gminy Komorniki

                                                                                                    inż. Aleksander Klemczak
Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06