Zawiadomienie o wyniku przetargu

2015.07.16. - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup wyposażenia do rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Komornikach”

 

Komorniki, dnia 16.07.2015 r.

WI.271.1.6.2015

L.dz. 2661/2015

 

Zawiadomienie

 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) (dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż
w postępowaniu w sprawie udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup wyposażenia do rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Komornikach prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego:

 

 CZĘŚĆ 1

Zakup i dostawa mebli szkolnych i wyposażenia do 15 sal dydaktycznych oraz wyposażenia sportowego do Sali gimnastycznej do nowej części Szkoły Podstawowej
w Komornikach zgodnie ze szczegółowym zestawieniem ilościowym stanowiącym Załącznik nr 1A i załącznik Nr 1B

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: P.H.P. „AKMA” Zbigniew Podstawski, ul. Długa 43, 33-132 Niedomice z ceną brutto: 265.329,45 zł
i
gwarancją 36 m-cy

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.        Z.P.H. LUMAR Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz, cena brutto oferty: 360.191,97 zł, gwarancja 36 m-cy - oferta otrzymała łącznie 81,3 pkt., w tym kryterium cena 66,3 pkt., kryterium gwarancja 15,00 pkt.

2.        P.H.P. „AKMA” Zbigniew Podstawski, ul. Długa 43, 33-132 Niedomice, cena brutto: 265.329,45 zł, gwarancja 36 m-cy - oferta otrzymała łącznie 105,00 pkt., w tym kryterium cena 90,00 pkt., kryterium gwarancja 15,00 pkt.

3.        Hurtownia Mebli TRON Sławomir Zieliński, ul. Juranda 16, 62-031 Luboń, cena brutto: 285.544,07zł,  gwarancja 24 m-ce - oferta nie otrzymała punktów.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 105,00 pkt
w kryteriach: cena i gwarancja.

 

CZĘŚĆ 2

Zakup i dostawa wyposażenia informatycznego w ilości 5 kpl, zgodnie ze szczegółowym zestawieniem ilościowym stanowiącym Załącznik nr 1C

 

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: NORDWECO Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin z ceną brutto: 59.559,55 zł, i gwarancją: laptop – 24 m-ce, tablice interaktywne i głośniki – 60 m-cy, projektor – 36 m-cy.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.    NORDWECO Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin, cena brutto oferty: 59.559,55 zł, i gwarancją: laptop – 24 m-ce, tablice interaktywne i głośniki – 60 m-cy, projektor – 36 m-cy - oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt, w tym kryterium cena 90,00 pkt, kryterium gwarancja 10,00 pkt.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100,00 pkt
w kryteriach: cena i gwarancja.

 

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

 

                                                                                              Z up. Wójta

 

   inż. Aleksander Klemczak

                                                                                                             Z-ca Wójta Gminy             

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Wiesław Rządkowski

pod insp. ds. inwestycji i remontów

Tel. 61 8 100 668

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06