Zawiadomienie o wyniku przetargu

2015.06.12 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn"Budowa ul.Leśnej w Łęczycy “

Komorniki, dnia 12.06.2015 r.

IK.271.2.6.2015                                                   

     

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę ul.Leśnej w Łęczycy prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez:  CAŁUS  Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Boruja Nowa 47B, 64-300  Nowy Tomyśl.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.   CAŁUS  Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Boruja Nowa 47B, 64-300  Nowy Tomyśl

Oferta otrzymała 90,00 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 100,00 pkt

 

2. PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81c  , 63-820 Piaski

Oferta otrzymała 84,95 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 94,95 pkt

 

3.  Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

ul.Młyńska 56,  62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 83,47 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 93,47 pkt

 

4. Konsorcjum:

Firma Usługowo-Handlowa „Anna” Anna Białobrzycka

Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki

ul.Wodna 18, 62-200  Gniezno

os.Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200  Gniezno

Oferta otrzymała 51,54 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 61,54 pkt

 

5.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

ul.Kasztanowa 7,  62-004  Czerwonak

Oferta otrzymała 77,13 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 87,13 pkt

 

6.  Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk

Kokoszki 25,  62-330 Nekla

Oferta otrzymała 82,98 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 92,98 pkt

 

7.  „Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska

ul.Północna 16, 62-050 Rogalinek

Oferta otrzymała 77,83 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 87,83 pkt

 

8.  DROBUD  Sp. z o.o.

ul.Szarych Szeregów 25, 60-462  Poznań

Oferta otrzymała 71,48 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 81,48 pkt

 

9.  „BRUKARSTWO KASPRZAK”  Sp. z o.o.

ul.D.Cieszyńskiego 10, 63-720  Koźmin Wielkopolski

Oferta otrzymała 80,77 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 90,77 pkt

 

10.  Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

ul.Ks.Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała 82,40 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 92,40 pkt

 

11.  Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

ul.Dukielska 12, 60-476 Poznań

Oferta otrzymała 87,65 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 97,65 pkt

 

12.  IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany

Dziedzice 3a, 62-404  Ciążeń

Oferta otrzymała 81,68 pkt  za oferowaną cenę, oraz 0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 81,68 pkt

 

 

Informujemy, że żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oraz że żadna oferta nie została odrzucona.

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 1  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w  łącznym zestawieniu kryteriów:  cena + gwarancja .

 

 

 

                                                                                                   Wójt  Gminy Komorniki

                                                                 mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06