Zawiadomienie o wyniku przetargu

2015.06.03 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn"Rozbudowa budynku domu kultury “Remiza”o klatkę schodową wraz z przebudową lokalu użytkowego w Plewiska

 

Komorniki, dnia 02.05.2015 r.

WI.271.1.4.2015

L.dz. 2134/2015

 

 

 

Zawiadomienie

 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.)(dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Rozbudowa budynku domu kultury “Remiza”o klatkę schodową wraz z przebudową lokalu użytkowego w Plewiskach Gmina Komorniki  prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki, w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Firmę  Zakład Budowlano-Produkcyjny „DACHBUD” ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska           z ceną brutto: 348.246,91 zł, i gwarancją 60 m-cy

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.      MALBUD Zakład Remontowo Budowlany Eugeniusz Nowak ul. Zagłoby 5, 60-177 Poznań cena brutto oferty: 403.931,45 zł, gwarancja 60 m-cy - oferta otrzymała łącznie 87,59 pkt., w tym w kryterium cena   79,59 pkt., w kryterium gwarancja  10 pkt.

2.      Zakład Budowlano-Produkcyjny „DACHBUD” ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska cena brutto: 348.246,91 zł, gwarancja 60 m-cy - oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt., w tym w kryterium cena   90,00 pkt., w kryterium gwarancja  10 pkt.

3.      ZAKŁAD BUDOWLANY Ryszard Nowicki ul. Pszczelna 8, 61-658 Poznań cena brutto: 398.185,97zł,  gwarancja 36 m-cy - oferta nie otrzymała punktów.

4.      Firma Handlowo-Usługowa Małgorzata Odważna ul. Grodziska 17, 64-061 Kamieniec cena brutto: 376.609,93 zł, gwarancja 36 m-cy - oferta otrzymała łącznie 89,22 pkt., w tym w kryterium cena   83,22 pkt., w kryterium gwarancja  6 pkt.

5.      Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane "Tyliński" Arkadiusz Tyliński Jarosław Tyliński Spółka Jawna ul. Święciechowska 47, 64-100 Leszno cena brutto: 463.710,00 zł, gwarancja 60 m-cy - oferta otrzymała łącznie 77,59 pkt., w tym w kryterium cena   67,59 pkt., w kryterium gwarancja  10 pkt.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100,00 pkt w kryteriach : cena i gwarancja.

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 /-/mgr inż. Jan Broda

                                                                                                                                                Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Wiesław Rządkowski

pod insp. ds. inwestycji i remontów

Tel. 061 8 100 668

 

                                                                                                                                            

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06