Zawiadomienie o wyniku przetargu

2015.06.03 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa ul.Sadowej w Komornikach"

Komorniki, dnia 03.06.2015 r.

IK.271.2.5.2015                                                   

     

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowa ul.Sadowej w Komornikach prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez:  Budownictwo Drogowe Vigen  Sp. z o.o.

ul.Aleje Jerozolimskie 96  , 00-807  Warszawa.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.   INFRAKOM  Sp. z o.o.

ul.F.Nowowiejskiego 4,  64-000 Kościan

Oferta otrzymała 78,66 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 88,66 pkt

 

2. Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

ul.Młyńska 56,  62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 83,94 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 93,94 pkt

 

3.  Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk

Kokoszki 25,  62-330 Nekla

Oferta otrzymała 85,74,00 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 95,74 pkt

 

4. Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROGAZ” Zbigniew Kluj

Przedsiębiorstwo Drogowo-Intalacyjne „HYDROGAZ” Waldemar Kluj

ul.Rosnowska 22, 60-101 Poznań

Oferta otrzymała 0 pkt  za oferowaną cenę, oraz 0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 0 pkt

 

 

5.  Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska

ul.Północna 16, 62-050 Rogalinek

Oferta otrzymała 80,95 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 90,95 pkt

 

6.  Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

ul.Dukielska 12, 60-476 Poznań

Oferta otrzymała 72,48 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 82,48 pkt

 

7.  „BRUKARSTWO KASPRZAK”  Sp. z o.o.

ul.D.Cieszyńskiego 10, 63-720  Koźmin Wielkopolski

Oferta otrzymała 85,02 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 95,02 pkt

 

8.  Zakład Drogowo-Transportowy  Sławomir Begier

ul.Orzeszkowej 39, 62-330  Nekla

Oferta otrzymała 0 pkt  za oferowaną cenę, oraz 0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 0 pkt

 

9.  Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

ul.Ks.Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała 79,33 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 89,33 pkt

 

 

10.  Budownictwo Drogowe Vigen  Sp. z o.o.

ul.Aleje Jerozolimskie 96  , 00-807  Warszawa

Oferta otrzymała 90,00 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 100,00 pkt

 

11.  PUH „INTER-TECH” Spółka z o.o.

ul.Fabianowska 188  , 62-052  Komorniki

Oferta otrzymała 75,30 pkt  za oferowaną cenę, oraz 5,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 80,30 pkt

 

12.  PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81c  , 63-820 Piaski

Oferta otrzymała 82,36 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 92,36 pkt

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 10  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w  łącznym zestawieniu kryteriów:  cena + gwarancja .

 

Wójt  Gminy Komorniki 

mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06