Zawiadomienie o wyniku przetargu

2015.05.26 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Plewiskach – etap II: budowę bieżni, skoczni w da

 

 

Komorniki, dnia 26.05.2015 r.

WI .271.1.5.2015

L.dz.  1995 /2015

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.)(dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Plewiskach – etap II:   budowę bieżni, skoczni w dal, drogi wewnętrznej oraz oświetlenia, prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki, w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Sodex Sp. z o.o. ,ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62 – 002 Suchy Las, z  ceną brutto oferty  478.208,19 zł i gwarancją 60 miesięcy

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

  1. NOVA SPORT Sp. z o.o.,ul. Ciołka 12, 01 – 402 Warszawa, cena brutto oferty: 712.537,88 zł, gwarancja 60 m-cy – oferta otrzymała łącznie 77,07 pkt., w tym w kryterium cena   60,40 pkt., w kryterium gwarancja  16,67pkt
  2. Konsorcjum Firm:Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „Beata” Sp. z o.o., ul. P.Bardowskiego 1,35-005 Rzeszów, Zakład Budownictwa Klasycznego i Sportowego ”Chojnaccy, ul. Witaszów Górny 15, 58 – 100 Świdnica,cena brutto oferty : 957.049,19 zł, gwarancja 60 m-cy – oferta otrzymała łącznie 61,64 pkt., w tym w kryterium cena 44,97 pkt., w kryterium gwarancja  16,67pkt
  3. Giardino Beata Cabaj, ul. Asnyka 9/2, 71 – 526 Szczecin , cena brutto oferty 580.305,65 zł, gwarancja 60 m-cy – oferta otrzymała 0pkt
  4. SODEX Sp. z o.o. ,ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62 – 002 Suchy Las, cena brutto oferty : 478.208,19 zł, gwarancja 60 m-cy– oferta otrzymała łącznie 106,67 pkt., w tym w kryterium cena   90 pkt., w kryterium gwarancja  16,67pkt
  5. DAWAR Sport Sp z o.o., ul. Izbicka 5/7, 60 – 458 Poznań , cena brutto oferty : 705.764,91 zł, gwarancja 60 m-cy– oferta otrzymała łącznie 77,65 pkt., w tym w kryterium cena 60,98 pkt., w kryterium gwarancja  16,67pkt
  6. MARDO – SPORT Sp. z o.o., ul. Wydmowa 10, 62 – 041 Puszczykowo, cena brutto oferty : 690.008,93 zł, gwarancja 60 m-cy – oferta otrzymała łącznie 79,04 pkt., w tym w kryterium cena   62,37 pkt., w kryterium gwarancja  16,67pkt
  7. MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o, ul. Poznańska 99, Czapury, 61 – 160 Poznań, cena brutto  

    oferty: 444.875,27 zł, gwarancja 48 m-cy– oferta otrzymała 0pkt

 

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 106,60 pkt w kryteriach : cena i gwarancja.

 

 

 

 

 

 

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Insp. ds. inwestycji i remontów

                               Tel. 061 8 100 667                                                                               /-/ inż. Aleksander Klemczak

                                                                                                                                             Z-ca Wójta Gminy Komorniki

 

Otrzymują:

1.        Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.        Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06