Zawiadomienie o wyniku przetargu

2015.04.30 - zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Rozbudowa i przebudowa Przedszkola im. Króla Maciusia I w Komornikach”

 

Komorniki, dnia 30.04.2015 r.

WI .271.1.2.2015

L.dz. 1644/2015

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.)(dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Rozbudowa i przebudowa Przedszkola im. Króla Maciusia I w Komornikach” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki, w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Firmę Remontowo-Budowlaną Piotr Szymański, ul. Ostatnia 35, 60 -102 Poznań z  ceną brutto oferty  569.732,12 zł i gwarancją 60 miesięcy

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1. Usługi Budowlane Wiesław Szałata, ul.Wieleńska 49, 64-410 Sieraków,cena brutto oferty: 721.096,30 zł, gwarancja 36 m-cy,    oferta nie otrzymała punktów.

 

2. Przedsiębiorstwo Budowlane „MIKO-BUD” Mikołaj Cichoń, ul. Folwarczna 27c/57, 61-064 Poznań, cena brutto oferty : 798.813,88 zł po poprawie oczywistej omyłki rachunkowej 798.738,64 zł, gwarancja 36 m-cy – oferta otrzymała łącznie 71,20 pkt., w tym w kryterium cena   61,20 pkt., w kryterium gwarancja  10 pkt.

 

3. Zakład Budowlano-Produkcyjny „DACHBUD”, ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska , cena brutto oferty 640.421,65 zł, gwarancja 60 m-cy – oferta otrzymała łącznie  96,75 pkt. , w tym w kryterium cena  80,06pkt., w kryterium gwarancja 16,67 pkt.

 

4. DEMIURG sp. z o.o. s.k., ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań , cena brutto oferty : 756.399,05 zł, gwarancja 60 m-cy– oferta otrzymała łącznie 84,56 pkt. , w tym w kryterium cena  67,89 pkt., w kryterium gwarancja 16,67 pkt.

 

5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JANBUD” Michał Jankowiak, ul. Leśna 4, Kiełczewo,        64-000 Kościan , cena brutto oferty : 660.000,00 zł, gwarancja 60 m-cy   oferta nie otrzymała punktów.

 

6. ATR BUD Roboty Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz inż. Artur Przybylski, Pl.Waryńskiego 8/3, 60-579 Poznań, cena brutto oferty : 759.372,74 zł, gwarancja 48 m-cy– oferta otrzymała łącznie 80,85 pkt. , w tym w kryterium cena  67,52 pkt., w kryterium gwarancja 13,33 pkt.

 

7. PPHU „BUD-MIX” tynki, posadzki Michał Nowaczyk, ul. Parkowa 4/2, 62-220 Niechanowo, cena brutto oferty : 598.348,32 zł, gwarancja 60 m-cy– oferta otrzymała łącznie 102,36 pkt. , w tym w kryterium cena  85,69pkt., w kryterium gwarancja 16,67 pkt.

 

8. Firma Handlowo-Usługowa Małgorzata Odważana, ul. Grodziska 17, 64-061 Kamieniec, cena brutto oferty : 641.518,17 zł, gwarancja 60 m-cy– oferta otrzymała łącznie 90,60 pkt.  , w tym w kryterium cena  79,93 pkt., w kryterium gwarancja 16,67 pkt.

 

9. FACH BUD Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak, Strzeszki 9, 63-000 Środa Wlkp., cena brutto oferty : 580.396,57 zł, gwarancja 60 m-cy– oferta otrzymała łącznie 105,01 pkt. , w tym w kryterium cena  88,34 pkt., w kryterium gwarancja 16,67 pkt.

 

10. Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański, ul. Ostatnia 35, 60 -102 Poznań, cena brutto oferty : 569.732,12 zł, gwarancja 60 m-cy– oferta otrzymała łącznie 106,60 pkt., w tym w kryterium cena  90,00 pkt., w kryterium gwarancja 16,67 pkt.

 

11. Firma Instalacyjno-Budowlana „WIELĄDEK”, ul. Słowackiego 4b/6, 64-800 Chodzież, cena brutto oferty : 292.659,66 zł, gwarancja 60 m-cy – oferta nie otrzymała punktów

 

12. POSBAUS.A. Budownictwo Uprzemysłowione, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, cena brutto oferty : 704.723,87 zł, gwarancja 60 m-cy– oferta otrzymała łącznie 89,43 pkt., w tym w kryterium cena  72,76 pkt., w kryterium gwarancja 16,67 pkt.

 

13. „POL-BUD” Ryszard Polnik, ul. Moderska 1B, Zamysłowo, 62-060 Stęszew, cena brutto oferty : 652.828,00 zł, gwarancja 60 m-cy– oferta otrzymała łącznie 95,21 pkt., w tym w kryterium cena  78,54 pkt., w kryterium gwarancja 16,67 pkt.

 

14.”MALBUD” Zakład Remontowo Budowlany Eugeniusz Nowak, ul. Zagłoby 5,60-177 Poznań, cena brutto oferty : 720.877,32  zł, gwarancja 60 m-cy– oferta otrzymała łącznie 87,80 pkt., w tym w kryterium cena  71,13 pkt., w kryterium gwarancja 16,67 pkt.

 

15. INWESTAR Teofil Nowak, ul. Łąkowa 70, 62-007 Biskupice, cena brutto oferty : 688.719,13 zł, gwarancja 60 m-cy- oferta nie otrzymała punktów

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 106,60 pkt w kryteriach : cena i gwarancja.

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                                               Insp. ds. inwestycji i remontów

                                               Tel. 061 8 100 667

 

 

                                                                                                                                             /-/inż. Aleksander Klemczak

                                                                                                                                             Z-ca Wójta Gminy Komorniki

 

 

Otrzymują:

1.       Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.       Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06