Zawiadomienie o wyniku przetargu

2015.04.20 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa ul.Mokrej i ul.Pszennej w Plewiskach"

Komorniki, dnia 20.04.2015 r.

IK.271.2.4.2015                                                   

     

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę ul.Mokrej i ul.Pszennej w Plewiskach prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez: 

TEIA  BUDOWNICTWO  Sp. z o.o.  ul.Grunwaldzka 515c,  62-064 Plewiska.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

ul.Kasztanowa 7,  62-004  Czerwonak

Oferta otrzymała 77,38 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 87,38 pkt

 

2. CAŁUS Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

Boruja Nowa 47B,  64-300 Nowy Tomyśl

Oferta otrzymała 82,84 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 92,84 pkt

 

3.  TEIA  BUDOWNICTWO Sp.z o.o.

ul.Grunwaldzka 515c,  62-064 Plewiska

Oferta otrzymała 90,00 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 100,00 pkt

 

4. DROBUD Sp. z o.o.

ul.Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań

Oferta otrzymała 73,11 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 83,11 pkt

 

5.  Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

ul.Ks.Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała 73,01 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 83,01 pkt

 

6.  Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

ul.Dukielska 12, 60-476 Poznań

Oferta otrzymała 74,14 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 84,14 pkt

 

7.  TAR-DROG   Sp.z o.o. Spółka K.

ul.Poznańska 62a,   62-080 Tarnowo Podgórne

Oferta otrzymała 77,90 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 87,90 pkt

 

8.  Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROGAZ” Zbigniew Kluj

Przedsiębiorstwo Drogowo-Intalacyjne „HYDROGAZ” Waldemar Kluj

ul.Rosnowska 22, 60-101 Poznań

Oferta otrzymała 70,45 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 80,45 pkt

 

9.  PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81c  , 63-820 Piaski

Oferta otrzymała 76,73 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 86,73 pkt

 

 

10.  Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

ul.Młyńska 56,  62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 87,32 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 97,32 pkt

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta nr 3  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w  łącznym zestawieniu kryteriów:  cena + gwarancja .

 

 

 

                                                                                                   Wójt  Gminy Komorniki

                                                                mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06