Zawiadomienie o wyniku przetargu

2015.04.13 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa ul.Koperkowej w Plewiskach - etap II"

Komorniki, dnia 13.04.2015 r.

IK.271.2.3.2015                                                   

     

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę ul.Koperkowej w Plewiskach – etap II prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez:  PUB „BRUKPOL” S.C. Strzelce Wielkie 81c  , 63-820 Piaski.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.   INFRAKOM Sp. z o.o.

ul.F.Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

Oferta otrzymała 78,22 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 88,22 pkt

 

2. Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

ul.Dukielska 12, 60-476 Poznań

Oferta otrzymała 0 pkt  za oferowaną cenę, oraz 0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 0 pkt

 

3.  CAŁUS Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

Boruja Nowa 47B,  64-300 Nowy Tomyśl

Oferta otrzymała 85,29 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 95,29 pkt

 

4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „INTER-TECH” Sp. z o.o.

ul.Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 66,56 pkt  za oferowaną cenę, oraz 5,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 71,56 pkt

 

5.  Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych ECOBUD J.Marciniak

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-BRUK” Ryszard Mielcarek

ul.Fl.Marciniaka 8, 64-020 Czempiń

ul.J.Wybickiego 7, 64-020 Czempiń

Oferta otrzymała 75,72 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 85,72 pkt

 

6.  Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROGAZ” Zbigniew Kluj

Przedsiębiorstwo Drogowo-Intalacyjne „HYDROGAZ” Waldemar Kluj

ul.Rosnowska 22, 60-101 Poznań

Oferta otrzymała 77,87 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 87,87 pkt

 

7.  Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

ul.Ks.Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała 73,37 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 83,37 pkt

 

8.  TEIA  BUDOWNICTWO Sp.z o.o.

ul.Grunwaldzka 515c,  62-064 Plewiska

Oferta otrzymała 87,08 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 97,08 pkt

 

9.  BRUKARSTWO KASPRZAK Sp.z o.o.

ul.D.Cieszyńskiego 10, 63-720 Koźmin Wlkp.

Oferta otrzymała 89,15 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 99,15 pkt

 

10.  PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81c  , 63-820 Piaski

Oferta otrzymała 90,00 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 100,00 pkt

 

11.  Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

ul.Młyńska 56,  62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 86,54 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 96,54 pkt

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta nr 10  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w  łącznym zestawieniu kryteriów:  cena + gwarancja .

 

 

 

                                                                                                   Wójt  Gminy Komorniki

                                                               mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06