Zawiadomienie o wyniku przetargu

2015.03.13 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa ul.Wirowskiej w Komornikach - etap II"

 

Komorniki, dnia 13.03.2015 r.

IK.271.2.2.2015                                                   

 

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowa ul.Wirowskiej w Komornikach – etap II prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez:  Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera,  ul.Ks.Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.   Firma Budowlana  HERZOG Spółka Cywilna

Sątopy, ul.Polna 7,  64-300 Nowy Tomyśl

Oferta otrzymała 79,56 pkt  za oferowaną cenę, oraz 0,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 79,56 pkt

 

2. CAŁUS Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

Boruja Nowa 47B,  64-300 Nowy Tomyśl

Oferta otrzymała 78,76 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 88,76 pkt

 

3.  Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak

ul.Świętojańska 7, 64-310 Lwówek

Oferta otrzymała 85,08 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 95,08 pkt

 

4. TEIA  BUDOWNICTWO Sp.z o.o.

ul.Grunwaldzka 515c,  62-064 Plewiska

Oferta otrzymała 84,63 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 94,63 pkt

 

5.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

ul.Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak

Oferta otrzymała 67,79 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 77,79 pkt

 

6.  Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

ul.Dukielska 12, 60-476 Poznań

Oferta otrzymała 66,51 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 76,51 pkt

 

7.  Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

ul.Ks.Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała 90,00 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 100,00 pkt

 

8.  Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka

ul.Wodna 18, 62-200 Gniezno

Oferta otrzymała 79,00 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 89,00 pkt

 

9.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROGAZ” Zbigniew Kluj

ul.Rosnowska 22, 60-101 Poznań

Oferta otrzymała 65,61 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 65,61 pkt

 

10.  PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81c  , 63-820 Piaski

Oferta otrzymała 82,29 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 92,29 pkt

 

11.  DROBUD Sp. z o.o.

ul.Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań

Oferta otrzymała 86,46 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 96,46 pkt

 

12.  BADERA Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Tadeusz Badera

Dalachów 354, 46-325 Rudniki

Oferta otrzymała 67,32 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 77,32 pkt

 

13.  TAR-DROG  Sp. z o.o. Sp.K.

ul.Poznańska 62a,  62-080 Tarnowo Podgórne

Oferta otrzymała 81,74 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 91,74 pkt

 

14.  Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

ul.Młyńska 56,  62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 78,77 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 88,77 pkt

 

 

Uzasadnienie 

Wybrana oferta nr 7  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w  łącznym zestawieniu kryteriów:  cena + gwarancja .

 

 

                                                                                                                                                               Wójt  Gminy Komorniki

                                                                                                    mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06