Zawiadomienie o wyniku przetargu

2015.03.05 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." Budowa drogi łączącej ul.Ks.Malinowskiego w Komornikach z ul.Tęczową w Głuchowie – etap III

Komorniki, dnia 05.03.2015 r.

IK.271.2.1.2015                                                         

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę drogi łączącej ul.Ks.Malinowskiego w Komornikach z ul.Tęczową w Głuchowie – etap III” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez:  Skanska S.A. ul.Gen.J.Zajączka 9,  01-518 Warszawa.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.   INFRAKOM Sp. z o.o.

ul.F.Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

Oferta otrzymała 69,80 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 79,80 pkt

 

2. CAŁUS Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

Boruja Nowa 47B,  64-300 Nowy Tomyśl

Oferta otrzymała 76,32 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 86,32 pkt

 

3.  Skanska S.A.

ul.Gen.J.Zajączka 9,  01-518 Warszawa

Oferta otrzymała 90,00 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 100,00 pkt

 

4. STRABAG  Sp. z o.o.

ul.Parzniewska 10, 05-800  Pruszków

Oferta otrzymała 79,64 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 89,64 pkt

 

5.  PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81c  , 63-820 Piaski

Oferta otrzymała 75,32 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 85,32 pkt

 

6.  COLAS Polska  Sp. z o.o.

ul.Nowa 49, 62-070  Palędzie

Oferta otrzymała 82,53 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 92,53 pkt

 

7.  „ANET-TRANS”  Aneta Bałasz –Pawlicka

ul. 3 Maja 10, 62-030  Luboń

Oferta otrzymała 73,10 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 83,10 pkt

 

8.  TEIA  BUDOWNICTWO Sp.z o.o.

ul.Grunwaldzka 515c,  62-064 Plewiska

i

ROBO-KOP Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Luiza Krygier

ul.Rokietnicka 21B, 62-080 Tarnowo Podgórne

Oferta otrzymała 72,40 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 82,40 pkt

 

9.  EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie  ul.Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Oferta otrzymała 76,94 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 86,94 pkt

 

 

10.  Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS” Sp.z o.o. ul.Święciechowska 158,  64-100 Leszno

Oferta otrzymała 77,90 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 87,90 pkt

 

11.  Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier

ul.Orzeszkowej 39, 62-330  Nekla

Oferta otrzymała 71,42 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 81,42 pkt

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 3  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w  łącznym zestawieniu kryteriów:  cena + gwarancja .

 

 

Wójt  Gminy Komorniki 

mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06