Komunikaty

2014.12.17 - Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju i upowszechnienia sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Gm

Treść zarządzenia

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

 

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06