Komunikaty

2014.07.08 Komunikat informujący o konsultacjach społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania".

Strategia ta jest rozwinięciem Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej - Metropolia Poznań 2020, przyjętej w maju 2011 roku przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań zrzeszające obecnie Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz 21 gminy miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.

Zawiera ona propozycje działań możliwych do realizacji w ramach nowego instrumentu finansowego Unii Europejskiej pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Sformułowanie projektów dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania, które w perspektywie 2020 r. mają zapewnić jego większą spójność przestrzenną, rozwój społeczno-gospodarczy i podniesienie jakości życia mieszkańców całej Metropolii.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zakłada się realizację 10 projektów strategicznych. Zawierają one spójny zestaw działań służących zrównoważonemu rozwojowi oraz długotrwałej poprawie warunków społecznych, gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i demograficznych miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.

Opinie do projektu można zgłaszać do piątku 11 lipca 2014 r. (godz. 12:00) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@komorniki.pl

Poniżej zamieszczamy projekt dokumentu poddany pod konsultacje;

Projekt STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA - część I

Projekt STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANI - część II

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06