Komunikaty

2014.05.30 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Komorniki udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył na rat

Wykaz
Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06