Komunikaty

2014.01.27 - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Gmi

Czytaj treść
Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06