Komunikaty

2013.12.23 - Ogłoszenie otwartego konkursu na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju i upowszechnienia sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Komornik

Zarządzenie Nr 273/2013 Wójta Gminy Komorniki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2014 roku.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2014 roku.

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06