Komunikaty

2013.12.23 - Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki na 2014 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Komorniki NR 272/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku

Ogłoszenie o konkursie

Oferta na realizację zadania publicznego - WZÓR

Umowa na realizację zadania publicznego - WZÓR

Sprawozdanie z realizacji zadaniu publicznego - WZÓR

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06