Komunikaty

2013.11.15 - Protokół z konsultacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami na 2014 rok

Protokół z konsultacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  oraz innymi Podmiotami na 2014 rok.

STANOWISKO W SPRAWIE OPINII I UWAG załącznik nr 1 zgłoszonych w ramach konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2014.

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06