Komunikaty

2013.10.30 - Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2014.

treść

regulamin konsultacji

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06