Komunikaty

2013.05.29 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Komorniki udzielił pomocy publicznej w 2012 roku

wykaz
Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06