Komunikaty

2012.12.31 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2013 roku.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011, Nr 6, poz. 25).

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06