Komunikaty

2012.12.31 - Ogłoszenie otwartego konkursu w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Gminy K

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06