Komunikaty

2012.11.08 - Urząd Gminy Komorniki informuje, że w dniu 15 listopada 2012 r. rozpocznie konsultację społeczną programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06