Komunikaty

2012.05.30 - Wykaz osób praw. i fizycz. oraz jednost. org. nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Wójt Gminy Komorniki udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub r

Wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-ktorym-w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty-w-2011r.doc
Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06