Komunikaty

2010.07.29 - Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651)

 

 

informuję o wywieszeniu

====================

 

wykazu lokali  użytkowych przeznaczonych do wynajęcia  stanowiących własność Gminy Komorniki

 

Wykaz obejmuje lokale użytkowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Komornikach przeznaczone do wynajęcia.

 

Niniejszy wykaz wywieszony został w dniu 23 lipca 2010r.  na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach ul. Stawna 1.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok. nr 4 tel. 61-81-00-634

 

 

 

 

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06