Komunikaty

2010.06.23 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. o wydaniu decyzji (znak IR.III-3.71191-3/10) uchylającej w części dotyczącej nieruchomości o nr ewid. 444/1 ark. 3, obr. Wiry, gmina Komorniki oraz o nr ewid. 85/1 ark. 23 obr. Lasek gmina Luboń, a w pozostałej części utrzymująca w mocy decyzję Starosty Poznańskiego nr 2/2010 z dnia 2 marca 2010 r. (znak WD.7332-3-1/10) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ul. Kręta - Polna - Poznańska, na terenie gmin Luboń i Komorniki, powiat poznański, województwo wielkopolskie. 
 
 
 
Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06