Komunikaty

2010.05.31 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Wójt Gminy Komorniki udzielił ulg, umorz

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06