Komunikaty

2010.05.31 - Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Komorniki udzielił pomocy publicznej w 2009 r., sporządzony na podstawie art. 37ust.1pkt.2 lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 200

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06