Komunikaty

2007.03.27 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. )

 

informuję o wywieszeniu

-------------------------

wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Komorniki

 

Wykaz obejmuje :

1. nieruchomości położone w Komornikach w rejonie ulic Wspólna, Widokowa i Pasieki, przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2. nieruchomosci położone w Plewiskach w rejonie ulic Fabianowska, Kupiecka i Cechowa, przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z warsztatami oraz tereny zabudowy warsztatowej wraz z pasem zieleni izolacyjnej.

przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Niniejszy wykaz wywieszony został w dniu 27 marca 2007r., na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach ul. Stawna 1.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok. nr 4 tel. 8100-634 lub 8100-642.

 

 

 

 

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06