Komunikaty

2006. 01.30 - Komunikat o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Plewiskach przy ul. Zielarskie

Komorniki 24.01.2006

 

PL 7624/13/05

 

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 

   Na podstawie art 19 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym we wsi Plewiska obejmującym działki nr ewid. gruntu 1866, 1740, 1792, 1799/1, 620/13, 620/62, 1799/2, 1799/3, 1743, 1887/3, 1887/4, 1796, 1799/5, 620/59, 1797/1, 619, 1887/1, 1076/9. Decyzję wydano na wniosek Gminy Komorniki.

 

 

 

z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06