Komunikaty

2005.12.09 - Komunikat o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Komorniki 07.12.2005

 

PL 331-L/20/04

 

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 

                Na podstawie art 19 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM nr BT 32078 Rosnówko na terenie położonym w Rosnówku obejmującym część działki nr ewid. gruntu 321. Decyzję wydano na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. 02-222 Warszawa  al. Jerozolimskie 181.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06