Komunikaty

2005.11.15 - Komunikat o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa stacji bazowej ERA w Komornikach przy ul

Komorniki 14.11.2005

 

PL 331-L/7/05

 

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 

                Na podstawie art 19 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie stacji bazowej ERA na terenie położonym w Komornikach obejmującym część działki nr ewid. gruntu 648/14. decyzję wydano na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. 02-222 Warszawa  al. Jerozolimskie 181.

 

 

 

z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06