Komunikaty

2005.08.19 - Sprostowanie komunikatu z dnia 16.08.2005r.

Komorniki, dnia: 19.08.2005r.

 

PL. 7331-L/25/04

 

 

 

 

SPROSTOWANIE  KOMUNIKATU Z DNIA 16.08.2005r.

 

                                              

Urząd Gminy Komorniki informuje, że w komunikacie z dnia 16.08.2005r., dotyczącym zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sanitarnej sieci kanalizacyjnej na terenie położonym w obrębie Rosnówko–Walerianowo, Chomęcice, omyłkowo nie uwzględniono działek położonych w obrębie Walerianowo-Rosnówko o nr ewidencyjnych: 58/11, 50/15 oraz działek położonych w obrębie Chomęcice o nr ewidencyjnych: 268, 77/33, 461, 508, 531, 373/4, 497, 79/1, 81/17, 376/5, 32/6, 40, 118/1, 318/3, 375/2, 530, 269/1.  

Za zaistniałą pomyłkę uprzejmie przepraszamy

 

Podanie komunikatu do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego sprostowania.

 

                                                                                                            

                                                                  Z up. Wójta

                                                                                                                 mgr inż. Ewa Fiszer

                                                                                                                 Kierownik Wydziału Planowania

                                                                                                                 Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

 

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06