Komunikaty

2005.05.18 - Komunikat o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - rozbudowa zakładu skupu i sprzedaży półfabrykatów karmy dla psów i tłuszczy techn

                                                                                                                                 

 

Nr 7331-G/37/03

 

 

 

K O M U N I K A T

WÓJTA  GMINY  KOMORNIKI

 

 

                Na podstawie  art. 19 ust. 1 i 2 pkt 7 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późn. zm.) zawiadamia się, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie decyzję o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i modernizacji istniejącego budynku (w tym wiaty) z przeznaczeniem na skup i sprzedaż połfabrykatów karmy dla psów i tłuszczy technicznych wraz z zapleczem magazynowym (mroźnia i chłodnia) i częścią socjalną na terenie działki nr 37/1 w Wirach.

 

 

 

                                                                                                                            

 

Z up. Wójta

mgr inż. Ewa Fiszer

Kierownik Wydziału Planowania

Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06