Komunikaty

2005.04.27 - komunikat o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na modernizację stacji bazowej ERA w Komornikach

Komorniki 27.04.2005r.

 

Nr 7331-L/7/05

 

KOMUNIKAT

 

                  Na podstawie art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i 7 art.32 ust.1 pkt 1, art.46 ust.1, ust.2, ust.3 i ust.4 pkt 1 oraz art.53 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko dla inwestycji polegającej na modernizacji stacji bazowej ERA na terenie położonym w Komornikach obejmującym działkę nr ewid. gruntu 648/14.

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, Komorniki ul. Stawna 1 pok.11 w godz. urzędowania.

 

z upoważnienia Wójta

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06