Komunikaty

2005.01.11 - Komunikat Wójta Gminy Komorniki - w sprawie realizacji zadań publicznych

Komorniki, 11 stycznia 2005

 

 

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Komorniki

 

         Unieważniam konkurs ofert na realizację zadań publicznych ogłoszony dnia 17 grudnia 2004 r. Następny konkurs zostanie ogłoszony 26 stycznia 2005 r.

Wójt Gminy Komorniki

Jan Broda

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06