Komunikaty

2004.11.15 - Komunikat o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 110kV i linii kablowej światłowodowej

Nr 7331-L/22/04

 

 

KOMUNIKAT

 

                Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 110kV i linii kablowej światłowodowej na przedpolu stacji elektroenergetycznej Plewiska w na trenie obejmującym część działki nr ewid. gruntu 1313/25 - obręb Plewiska. Inwestor: Polskie Sieci Elekroenergetycze S.A.   00-496 Warszawa ul. Mysia 2.

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, Komorniki                 ul. Stawna 1 pok.11 w godz. urzędowania.

 

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Z-ca Wójta Gminy

inż. Aleksander Klemczak

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06