Komunikaty

2004.10.29 - Komunikat o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 321 w Rosnówku stacja bazowa telefonii komórkow

 

Nr 7331-L/20/04

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

                Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 ze zm.), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu położonego w Rosnówku przy ul. Poznańskiej obejmującego działkę nr ewid. gruntu 321 dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM nr BT 32078 Rosnówko.

Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 17.02.2004r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, Komorniki ul. Stawna 1 pok.11 w godz. urzędowania.

 

  

z up. Wójta

mgr inż. Ewa Fiszer

Kierownik Wydziału Planowania

Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06