Komunikaty

2004.07.23 - Decyzja nr 3030 Starosty Poznańskiego - pozwolenie na budowę ul. Podgórnej w Łęczycy, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórnej i Polnej, budowa odprowadzenia ścieków deszc

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06