Komunikaty

2004.01.29 - Komunikat o zamieszczoniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy terenu położonego w Wirach obejmującego działkę nr ewid. gruntu 29

Komorniki 27.01.2004r.

 

Nr 7331-G/37/03

 

KOMUNIKAT

 

                Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy terenu położonego w Wirach obejmującego działkę nr ewid. gruntu 296/4 dla inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji istniejącego budynku z przeznaczeniem na skup i sprzedaż półfabrykatów karmy dla psów i tłuszczy technicznych wraz z zapleczem magazynowym (mroźnia i chłodnia) i częścią socjalną.

Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 17.02.2004r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, Komorniki ul. Stawna 1 pok.11 w godz. urzędowania.

 

Z up. Wójta

mgr inż. Ewa Fiszer

Kierownik Wydziału Planowania

Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06