Komunikaty

2004.01.05 - Komunikat o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o decyzji w sprawie rozbudowy istniejącego zakładu metaloplastyki o wiatę, położoną w Komornikach przy ul. Poznańs

Komorniki 2003-12-30

 

  Nr 7331-G/30/03

 

K O M U N I K A T

  

                Na podstawie art.32 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o decyzji w sprawie rozbudowy istniejącego zakładu metaloplastyki o wiatę, położoną w Komornikach przy ul. Poznańskiej 119 nr ewid. gruntu 381/1.

  

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

i Gospodarki Gruntami

Ewa Fiszer

 

1. Tablica ogłoszeń we wsi Komorniki

2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki

3. Ogłoszenie w internecie

4. a/a

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06