Komunikaty

2003.09.17 - WIELOTOROWA, DWUNAPIĘCIOWA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 220+400 KV - ŁĘCZYCA - KOMUNIKAT - UPUBLICZNIENIE W WYKAZIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Komorniki, 2003-09-17

  

Nr 7331-G/28/03

 

KOMUNIKAT

  

             Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pt. „Wielotorowa, dwunapięciowa linia elektroenergetyczna 220+400 kV” na odcinku od istniejącego słupa 220 kV nr 237 w miejscowości Łęczyca do granicy gminy na rz.Warcie.

 

  Kierownik Wydziału

(-) mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

Strona internetowa GMINY KOMORNIKI

i tablice ogłoszeń w Urzędzie Gminy Komorniki

oraz w miejscowościach: Wiry i Łęczyca
Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06