Komunikaty

2003.09.11 - ROZBUDOWA ISTANIEJĄCEGO ZAKŁADU METALOPLASTYKI O PROJEKTOWANĄ WIATĘ - KOMORNIKI, UL. POZNAŃSKA 119 - UDOSTĘPNIENIE W PUBLICZNYM WYKAZIE WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI

Komorniki 2003-09-10

 

 

Nr 7331-G/30/03

 

K O M U N I K A T

 

                Na podstawie art.32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie wniosek o wydanie decyzji o rozbudowę istniejącego zakładu metaloplastyki o projektowana wiatę, położonego w Komornikach ul. Poznańskiej 119 nr ewid. gruntu 381/1.

 

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 02 października 2003r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 pok.11 w godzinach pracy Urzędu.

 

Kierownik Wydziału

(-) mgr inż. Ewa Fiszer

 

1. Tablica ogłoszeń we wsi Komorniki

2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki

3. a/a

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06