Komunikaty

2003.09.10 - WIELOTOROWA, DWUNAPIĘCIOWA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 220+400 kV - UDOSTEPNIENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI

Urząd Gminy Komorniki

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

 

 

  

Komorniki, 2003-09-09

 

 Nr 7331-G/57/02-03

 

 

K O M U N I K A T

 

          Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pt. „Wielotorowa, dwunapięciowa linia elektroenergetyczna 220+400 kV” na odcinku od stacji elektroenergetycznej Plewiska do istniejącego słupa 220 kV nr 237 w miejscowości Łęczyca.

   Kierownik Wydziału

(-) mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

Strona internetowa GMINY KOMORNIKI

i tablice ogłoszeń w Urzędzie Gminy Komorniki

oraz w miejscowościach: Plewiska, Komorniki, Wiry i Łęczyca

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06