Komunikaty

2003.05.06 – KOMUNIKAT O PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE - RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ADAPTACJI ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA NA LAKIERNIE W ZAKŁADZIE PRODUKCJI MEBLI W KOMORNIKACH PR

Komorniki 2003-05-06

 
 

Nr 7331-G/26/02

 
 

K O M U N I K A T

 
 
                Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie raport oddziaływania na środowisko adaptacji istniejącego pomieszczenia na lakiernie w zakładzie produkcji mebli w Komornikach przy ul. Ks. Malinowskiego 11 - działka nr ewid. gruntu 37/9.
Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 28 maja 2003r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, Komorniki ul. Stawna 1 pok.11 w godz. urzędowania.
 
 
Wydział Planowania Przestrzennego i Zagospodarowania Gruntów
Kierownik
Ewa Fiszer
 
 
 
1. Tablica ogłoszeń we wsi Komorniki
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki
3. a/a
Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06