Komunikaty

2021.04.16 Otwarty i konkurencyjny nabór (uzupełniający) kandydatów na rachmistrzów spisowych

Treść ogłoszenia  (dokument word - link)

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06