Komunikaty

2021.04.14 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

WÓJT GMINY KOMORNIKI

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) informuję, że w dniu 14 kwietnia 2021r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komorniki, przeznaczonej do oddania w użyczenie, Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 334/2021 z dnia 13 kwietnia 2021r.

Wykaz obejmuje lokal użytkowy położony w Komornikach przy ul. Stawnej 7-11.

Szczegółowe informacje w przedmiocie użyczenia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, Komorniki pok.101, tel. 61 8100 089.

Wójt

mgr inż. Jan Broda

 wykaz

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06