Komunikaty

2021.01.28 - Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Gminny Komisarz Spisowy w Komornikach, którym jest Wójt Gminy Komorniki Jan Broda, ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Termin składania ofert:

Od 1 do 9 lutego 16 lutego 2021 roku

Jak złożyć ofertę?

Kandydat na rachmistrza spisowego może składać dokumenty:

 • osobiście w siedzibie urzędu gminy
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: rachmistrz@komorniki.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP: /UGKomorniki/skrytka
 • pocztą (m.in. Poczta Polska, firmy kurierskie).


Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.


Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Więcej informacji na temat spisu:

 • strona internetowa spis.gov.pl
 • strona internetowa www.komorniki.pl
 • Gminne Biuro Spisowe w Komornikach – nr tel. 61 8100 635, e-mail: rachmistrz@komorniki.pl.


Dokumenty do pobrania
[linki]:

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

Formularz do pobrania

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06