Komunikaty

2020.11.27 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

WÓJT GMINY KOMORNIKI

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) informuję, że w dniu 27 listopada 2020r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do oddania w użyczenie, Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 275/2020 z dnia 26 listopada 2020r.

Wykaz obejmuje lokale użytkowe.

Szczegółowe informacje w przedmiocie użyczenia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, Komorniki pok.101, tel. 61 8100 634.

Wójt

mgr inż. Jan Broda

wykaz

 

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06