Komunikaty

2020.10.23 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

WÓJT GMINY KOMORNIKI

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23 października 2020r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komorniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 260/2020 z dnia 22 października 2020r.

 

Wykaz obejmuje nieruchomość gruntową położoną w obrębie Komorniki, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 150/3 o pow. 30 m2.

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, Komorniki pok.101, tel. 61 8100 634.

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

wykaz

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06